Jūros ir krantų tyrimai - 2013

7-oji mokslinė – praktinė konferencija

2013 m. balandžio 3-5 d.

 
Apie konferenciją

Spartus jūrinės ekonomikos vystymasis, tausojantis jūrinių išteklių įsisavinimas, tradicinių ir naujų jūrinių veiklų iššūkiai, klimato kaitos pokyčiai, jūros bei kranto zonos geros būklės išsaugojimas kelia naujus uždavinius jūriniam mokslui bei jūrinių technologijų kūrimui. Lietuvos jūrinį mokslą skatinančia priemone tapo vis didesnį pagreitį įgaunanti Jūrinio slėnio programa, į kurios projektus įsitraukia vis daugiau Baltijos jūrą tyrinėjančių mokslo, studijų ir kitų institucijų. Kuriant infrastruktūrą atsiranda naujos tyrimų galimybės mokslininkams, stiprinama studijų bazė jūriniams specialistams rengti. Ypatingai svarbu, kad plečiasi mokslininkų tarptautinis bendradarbiavimas ir tyrimų geografija, suteikiama daugiau ir aukštesnės kokybės paslaugų verslui.

Šios konferencijos tikslas - pasikeisti patirtimi, pristatyti Lietuvos jūrinio mokslo pasiekimus, paskelbti vykdomų projektinių veiklų rezultatus, apibendrinti mokslines idėjas, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp jūrinio mokslo, studijų ir verslo taip išplečiant jūrinio mokslo galimybes.

ORGANIZATORIAI:

Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas,
Asociacija „Baltijos slėnis“.

DALYVIAI:

Mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Taip pat jūrinio verslo, atsakingų institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

VIETA:

Klaipėdos universiteto Auditorijų ir konferencijų salės kompleksas „Aula Magna“, adresas H. Manto g. 84, Klaipėda

BPATPI
Organizatoriai:   Asociacija ”Baltijos slėnis“   BPATPI  
Renginį remia:   UAB Labochema   UAB “ARM GATE”   UAB Bioeksma   UAB Biotecha  
LLInvesticijos   Ex Vil   Linea Libera